دکتر رسول بيات

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی فلسفه غرب از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد ادیان وعرفان
دکترای فلسفه تطبیقی
اتمام سطح ازحوزه علمیه

سوابق فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی و سیاسی

تدریس علوم اسلامی در زنجان و تهران
تاسیس کانون مصباح القران نارمک تهران
مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران 1371تا 1374
مدیر موسسه اسلامی جامع نارمک1373
تالیف کتاب های آزادی و قانون از دیدگاه اندیشمندان(در حال انتشار)
انتشار بیش از 150یادداشت و مقاله در نشریات سراسری و استانی ازجمله آزادی ازدیدگاه مطهری درروزنامه جمهوری اسلامی گسست نسل ها (اعتماد)-از مدینه تا کربلا(صدای زنجان)-وفاق اجتماعی نیاز اجتماعی امروز(پیک آذر )-علی (ع)و مشارکت اجتماعی جوانان(مهر زنجان)-نقش مطبوعات در آگاه سازی مردم(شهاب زنجان)-شوراها و عوامل گسترش ایده های مدیریت مشارکتی(صدای زنجان) و …
عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و رییس انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1367تا 1370.
دبیر کل خانه سازمان های غیر دولتی استان زنجان 1384تا کنون.
شرکت در جبهه های جنگ و دفاع مقدس (30ماه)
افتخار جانبازی 25