کاربردی سازی علوم انسانی چیست؟

به طور خلاصه، «کابردی سازی علوم انسانی» در حقیقت می تواند به کارکرد یک مودم تشبیه شود. مودم یک کامپیوتر داده ها را بصورت «امواج» دریافت کرده و آنها را به «صفر و یک» تبدیل میکند تا کاربر بتواند آنرا در مانیتور خود ببیند و از آن بهره ببرد، و از سوی دیگر اطلاعات «صفر و یک» را دوباره به «امواج» تبدیل می کند تا بتوان آنها را به کامپیوترهای دیگر ارسال کرد. ساده ترین شکل فهم معنای «کاربردی سازی در علوم انسانی»، در‌ گرو فهم این عملکرد مودم است. مساله مهم این است که نیازهای روزمره مردم در حوزه های انسانی با تولیدات اساتید دانشگاهی (مقالات و پایان نامه ها) فاصله بسیاری دارد و «کاربردی سازی» یعنی تشکیل واحدی علمی-اجرایی بین این دو، تا از یک سو بتوان نیازها را به دانشگاه رساند و دانشگاه را ملزم به تولید بر اساس نیازهای جامعه کرد و از سوی دیگر، تولیدات دانشگاه را به نوعی که قابل استفاده در جامعه باشد، تنظیم‌کرد

https://instagram.com/_u/andyshkadeh
#کاربردیسازی_علوم_انسانی
#اندیشکده
#اندیشکده_کاربردیسازی_علوم_انسانی
#علوم_انسانی