نشست های تخصصی کاربردی سازی فلسفه- جلسه اول

اولین جلسه از سلسله نشست‌های کاربردی‌سازی فلسفه در مجمع فلاسفه ایران با همکاری «اندیشکده کاربردی‌سازی علوم انسانی» برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی موضوعاتی مرتبط با فلسفه است که قابلیت کاربردی شدن را دارا هستند.
در این جلسه، معانی کاربردی‌سازی از منظر اساتید و دانشجویان دکتری بررسی شد و سپس بر اساس تعریف‌های موجود از فلسفه، امکان کاربردی‌سازی در فلسفه محل مداقه قرار گرفت.

دکتر پورقاسم به عنوان مسئول اندیشکده و استاد جلسه، ضمن تاکید بر پرهیز از خَلط معنای «کاربردی‌سازی» به طور عام، با واژه کاربردی‌سازی در «فلسفه کاربردی»، معتقد است کاربردی‌سازی در فلسفه اگرچه ممکن است با کاربردی‌سازی در دیگر علوم متفاوت باشد اما سرآغاز حرکت در تمامی حوزه‌های علوم انسانی است. دکتر مدامی نیز، به عنوان مدیر مجمع فلاسفه ایران، در نظر دارند تا زمانی که فلسفه با زندگی روزمره انسان‌ها مواجهه نداشته باشد، نمی‌توان امیدی به کاربردی شدن آن داشت اگرچه کاربردی کردن آن نیز نباید به معنای فروکاستن شأن فلسفه در نظر گرفته شود.

طراحی روش اجرایی مدیریت این سلسله جلسات، به عهده مهدی قنبری، روان‌شناس یادگیری است. این جلسات به نوبه خود قرار است مدلی در روش تدریس علوم انسانی نیز باشد. به طور مثال، روشی که در اولین جلسه کاربردی‌سازی فلسفه، برای به ثمر رساندن بحث به کار گرفته شد، بر اساس «طبقه‌بندی بلومز» طراحی شد. در این روش، استاد و یا مدیر جلسه نیز خود بخشی از فرایند آموزش است و کلاس، به مثابه یک امر واحد فعال، مراحل متعددی را تا به نتیجه رسیدن طی خواهد کرد. دکتر پورقاسم معتقد است در علوم انسانی باید روش ارائه و تدریس نوشته شود واین روش‌ها را نیز نباید از ابتدا اختراع کرد بلکه می‌توان با تلفیق نظریه‌های شاخص در حوزه ذهن و یادگیری و نظریات فلسفی که بیشترین قابلیت کاربردی شدن را دارند دست به ابداع روش‌های کارآمدتری در حوزه ارائه اندیشه‌های فلسفی دست زد تا ضمن دستیابی به کارآمدترین محتوی و متد، علوم انسانی را به سر منزل مقصود رساند و بدین منظور است که در اندیشکده کاربردی‌سازی علوم انسانی، از روان‌شناس یادگیری در مدیریت آموزش و اجرای جلسات دعوت به‌عمل آمده است.

برای شرکت در این جلسات، می توان از طریق ذیل اقدام کرد. لازم به ذکر است، پس از ثبت نام، کلیات مطالب جلسه اول در اختیار قرار خواهد کرد تا در جلسه دوم، آمادگی لازم وجود داشته باشد

کانال تلگرام: https://t.me/andyshkadeh